Velkommen til Frihedspartiet - Glistrups linje

Glistrup formulerede de 3 oprindelige - og stadig gyldige mål:


1. Afskaffelse af indkomstskatten


Punktet tjener til at gøre Danmark konkurrencedygtigt internationalt, hvad vi har brug for, da erhvervsfrekvensen kun er 75 %, og dermed 25 % reelt er ledige (på A-kasse-dagpenge, kontanthjælp, aktiveringsydelse, overgangsydelse, efterløn, førtidspension, mm), hvilket formentlig er Europas højeste reelle ledighed. Disse ledighedstal er langt fra "de daglige officielle tal" i Danmark, og det skyldes at det officielle Danmark ikke har a'jourført forældede opgørelsesmetoder omkring ledighed i de sidste 40 år.

P.t. kan vi kun vanskeligt exportere almindelige varer. Kina, Indien, Sydamerika og Afrika kan producere langt billigere end Danmark. Og udviklingsopgaverne er ved at flytte ud sammen med produktionerne.


2. Afskaffelse af lovjunglen


Lovtyranniet i Danmark er stort, dvs at der er mange love - med modstridende eller tværgående hensigter.


3. Afskaffelse af bureaukratietFra 1980-erne indførte Glistrup yderligere et punkt:

Stop for indvandring fra Mellemøsten, samt udbedring af konsekvenserne heraf.


Glistrups "muhamedanerlov", udarbejdet i 2001, tog konsekvensen af den islamiske indvandring, der havde haft den uudtrykte hensigt at opretholde islamiske parallelsamfund. Glistrups lovforslag foreskrev at alle fra en lang række af islamiske lande, umiddelbart skulle repatrieres.


Frihedspartiet ønsker regionerne nedlagt


- og hospitalsdriften lagt over til Staten.

Folkepensionen skal sikres og forbedres. Andre pensionsformer skal have mindre betydning.

Der skal fortsat lægges stor vægt på:
    Skoler og veje
    Sundhed og pleje